FI / EN

Krispi auttaa seuraamaan ja optimoimaan HOK-Elannon kaikkien kauppojen kylmälaitteita

Tuoteturvallisuuden takaaminen on elintarvikebisneksen peruskivi. Suomessa se toteutuu niin hyvin, että tuhansien kylmälaitteiden ja jatkuvan tuotevirran hallinnointi on kuluttajalle käytännössä näkymätöntä, vaikka työtä on valtavasti. Juuri tämän työn helpottamistarpeesta syntyi HOK-Elannon ja Core Factoryn yhteistyönä kylmävalvontajärjestelmä Krispi.

Kaikkien kylmälaitteiden keskitetty kylmävalvonta

Useimmat kylmäseurantajärjestelmät rajautuvat vain yhden laitevalmistajan laitteiden seurantaan. HOK-Elannon ja Core Factoryn yhteistyönä syntynyt Krispi syntyi tarpeesta tehdä kaikkien liikkeiden kaikkien kylmälaitteiden tila näkyväksi. Yhteistyöprojektin lopputuloksena syntyi ainutlaatuinen, kaikkien kylmälaitteiden seurantaan soveltuva tekoälyavusteinen Krispi.

Krispin arvon salaisuus on kyky yhteismitallistaa eri kylmälaitteiden tuottama data yhdessä näkymässä esitettäväksi. Tämä on välttämätöntä, koska yhden ja ainoan kylmälaitetyypin käyttäminen olisi liiketaloudellinen riski eikä yhteen valmistajaan voi nojautua eri kohteiden erilaisten tarpeiden vuoksi.

Kehitysprojektissa HOK-Elannon asiantuntijat määrittelivät millaisia tarpeita heillä kylmälaitteiden seurannalle on. Core Factory loi tarvittavan automatiikan tunnistamaan valtavasta datamassasta laitteiden tilan poikkeamat ja muutokset, jotka sitten tehtiin näkyväksi asiantuntijan tehokäyttöliittymässä. Krispin uusimmissa versioissa dataa analysoidaan tekoälyavusteisesti.

Krispi tarjoaa erilaisia hyödyllisiä näkymiä laitteiden seurantaan. Näkymissä laitedata visualisoidaan helposti luettavaksi sekä tehdään huomiota vaativat poikkeamat laitteiden toiminnassa näkyväksi.

Yleiskatsauksessa on mahdollista nähdä kaikkien kauppakohteiden kaikkien kylmälaitteiden tärkeimmät havainnot ja löytää akuuteimmin huomiota vaativat kohteet. Näkymissä voidaan sukeltaa kauppakohtaisten yhteenvetojen kautta aina yksittäisten laitteiden tasolle.

Kehitysprosessissa tunnistettiin viranomaisten ruokaturvallisuusvaatimusten toteutumisen lisäksi tarve tehdä tarkempaa kylmälaitteiden seurantaa. Sen avulla on mahdollista vähentää energiankulutusta ja puuttua laiterikkoihin ennakoiden. Siksi Krispiin luotiin mahdollisuus konfiguroida seurattavia kylmälaitteiden raja-arvoja, asettaa ne tärkeysjärjestykseen ja asettaa raja-arvojen ylityksiin liittyviä hälytyksiä, jotka toimitetaan automaattisesti oikeille henkilöille, esimerkiksi huoltoyhtiölle.

Krispi mahdollistaa HOK-Elannolle todellisen kokonaisnäkymän kaikkien kauppojan kaikkien kylmälaitteiden tilaan, kylmälaitteiden valmistajasta riippumatta. Krispillä pystytään tekemään myös pitkän aikavälin seurantaa, mikä ei valmistajien omassa seurannassa ole tyypillisesti mahdollista.

Poikkeamien visualisointiin on useita erilaisia tapoja
Dataan on mahdollista sukeltaa kaupan tason kautta yksittäisen kylmälaitteen tasolle.

Tämän tiedon avulla Krispin käyttäjät pystyvät:

  • Tunnistamaan ruokaturvallisuuden toteutumista uhkaavat lämpötilapoikkeamat.
  • Löytämään huoltoa tarvitsevat ja vaihtoa vaativat kylmälaitteet ennakoivasti. Tämä vähentää ilmastolle haitallisia kylmäainevuotoja.
  • Optimoimaan kylmälaitteiden huoltokäyntejä. Krispi tekee samassa kohteessa olevat huoltotarpeet näkyväksi, joten ne voidaan hoitaa yhdellä visiitillä rahaa säästäen.
  • Optimoimaan energiankulutusta. Helppo lämpötilaseuranta poistaa tarpeen ajaa laitteita liian kylminä varmuuden vuoksi. Saavutettu energiansäästö on jopa 20%.

Todellinen keskitetty kylmävalvonta on vastuulliselle ruoka-alan toimijalle välttämättömyys.