FI / EN

Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (GDPR) perusteella

Tämä Rekisteri- ja Tietosuojaseloste on voimassa 25.05.2018 lähtien.

Rekisterinpitäjä

Core Factory Oy
Y-tunnus 2263785-4
Valimotie 13 A, 00380 Helsinki
info2020@corefactory.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilörekisteri on perustettu potentiaalisen tai aktiivisen asiakas- ja palvelusuhteen hoitamiseksi (6 artikla, käsittelyn lainmukaisuus, kohta b ja f).

Rekisterin tietosisältö

Rekisterin tietosisältö koostuu Rekisterinpitäjän potentiaalisen tai aktiivisen asiakkaan yrityksen ja yhteyshenkilön nimestä, sekä tarvittavista yhteystiedoista yrityksen tavoittamiseksi, ts. sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero, sekä yrityksen toimipaikan osoite. Jos yhteys johtaa asiakassuhteeseen, rekisteriin lisätään tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tallennettavat tiedot kertyvät pääsääntöisesti Rekisterinpitäjän oman toiminnan kautta kuten asiakkailta itseltään (esim. käyntikortit, yhteydenotot sähköpostitse tai puhelimitse), tai Rekisterinpitäjän suorittaman potentiaalisten asiakkaiden haun tuloksena (esimerkiksi julkisia rekistereitä, kuten Google, Finder, Fonecta jne. selaamalla).

Tietojen tallentaminen ja käyttö verkkopalveluissa sekä paikallisohjelmistoissa

Core Factoryn verkkopalvelut ja ohjelmistot käyttävät sähköpostiosoitetta, nimeä ja organisaatiota käyttäjän tunnistamiseen. Tietoja ei käytetä tai luovuteta mihinkään muuhun tarkoitukseen. Käyttäjillä on joissain tapauksissa mahdollisuus nähdä lista muista, saman käyttäjäorganisaation käyttäjistä, sähköpostiosoitteista ja organisaatioista. Lisäksi Core Factoryn palveluiden ylläpitäjillä on pääsy näihin tietoihin. Käyttämällä palveluja hyväksyt ehdot.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa luovuttaa tietojanne tilitoimistollemme mahdolliseen kirjanpitoon ja laskutukseen liittyvien tehtävien hoitamiseksi.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterinpitäjä ei siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterisuojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä käsittelee aineistoa pääsääntöisesti sähköisesti. Tilapäisesti tarvittava manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa. Sähköisessä muodossa olevat tiedot on suojattu organisaation ulkopuolisilta käyttäen palomuurin sisältävää tietoturvaohjelmaa, sekä vahvoin salasanoin.

Rekisteröidyn oikeudet

Sinulla on oikeus pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen, jos käsittely perustuu 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaan. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Ohjeet tästä löydät sivulta www.tietosuoja.fi (13 artikla, 2 b, c, d). Sinulla on myös oikeus tulla unohdetuksi, eli halutessasi Rekisterinpitäjä poistaa tietosi (17 artikla). Voit käyttää yllä olevia oikeuksia lähettämällä sähköpostiviestin rekisterin käsittelijälle. Suoritamme toimenpiteet välittömästi, tai viimeistään asetuksen vaatimassa 1 kuukauden määräajassa.

Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja saatetaan säilyttää yleisen edun mukaista arkistointitarkoitusta varten (89 artikla). Tämä mahdollistaa sen, että rekisteröity, joka haluaa tulla unohdetuksi, välttyy vahingossa tapahtuvalta uudelleenkontaktoinnilta, jos rekisteröidyn tiedot tulevat vastaan jossain toisessa yhteydessä.